RESOR OCH UTFÄRDER

 

Sommaren 2016 besökte föreningen Stundars i Solv. Samtidigt presenterade Mikael Luther familjens rosenträdgård.

 

Årets resa 2015 gick till museerna i Malax.

 

I augusti 2014 besöktes den historiska marknaden i Storkyro. Temat var slaget i Napua år 1714 under Stora Ofredens tidevarv.

 

Kvarkens Världsnaturarv och utställningen Terra Nova besöktes år 2013.

?

Utsällningen Terra Nova

?

På väg til utsiktstornet "Saltkaret"

?

På väg upp

?

De-Geer formationerna sedda från tornet

 

TILL LÖVSKÄR OCH JOVARPET

På Lövskär härjar Lövskärskäringen. Hon är  ibland ett hjälpsamt väsen,däremellan härjar hon med folket. De flesta historierna om käringen berättades i tiden av Leander Strömsholm som hade sitt fäbodställe på Lövskär liksom de övriga bönderna på Styrmans. Främst ville han skrämma barnen som sommartid vistades på ön. Och de blev ofta så rädda att de inte vågade sig hem fastän hemvägen var endast några meter.

Häsigubben håller till på Jovarpet, en annan del av Hälsingön. Många var livrädda för gubben som kunde till och med brotta ned någon av fiskargubbarna på platsen. Det berättas att fiskaren "Lötas Emil" inte vågade övernatta ensam på Jovarpet utan tog sin båt och ankrade den på Otergrytsfjärden där sömnen nog infann sig. Det finns många historier, gamla och nya om Häsigubben. De kan läsas i ett nyutkommet dokument som kan köpas på Bjärgas.

Här nedan ses två foton från exkursionen den 11 augusti 2012 - Jovarpet.

?

Den gamla ladan framför den allra äldsta fiskarstugan på Jovarpet - renoverad av båtägare från Kronoby.

?

Christian Braskén vid vattenkällan i Jovarpet

 

Detta får vi aldrig glömma  -  striderna på karelska näset 1939 - 44
 

Larsmo Hembygdsförening företog en resa under dagarna 3 - 6 september till stridsplatserna på Karelska näset. Detta med anledning av att det förflutit 70 år sedan striderna i Summa rasade under vinterkriget, då 13 larsmobor och nitton andra blev instängda och dödade i den s.k. olyckskorsun.
I resan deltog representanter för Larsmo kommun, Larsmo församling, anhöriga till stupade samt andra intresserade. Dessutom uppvaktade Norra svenska Österbottens krigsveteraner med blomsterhyllningar genom resenärerna.
Rolf Kulla från Öja, själv son till den stupade Sigurd Kulla var vår reseledare och kunde lotsa oss fram till de platser vi besökte.
En deltagarförteckning finns här i nära anslutning.
Sällskapet  besökte även Kaljala, Tienhaara, Tali-Ihantala, Systerbäck och Terijoki.

HÄR EN DAGBOK SOM FÖRDES UNDER DAGARNA 3-6 SEPTEMBER 2010

Fredagen den 3 september - till Viborg

Bussresa från Karleby till Viborg via Vasa, Tammerfors, Lahtis och Nuijamaa. Inkvartering i hotell Drushba.

Lördagen den 4 september - Summa, Tienhaara och Tali- Ihantala
Vi förberedde oss för dagens färd och inhandlade blommor i Viborg för besöket vid minnesstenen i Summa. Redan på förmiddagen nådde vi Summa-korsun. Minnesstenen intill var prydligt restaurerad. Texten på stenen hade under sommaren förbättrats. 

?

   Fr.v. Göran Kulla, Mary Lejnell, Lisen Ahlvik, Rolf Kulla och Jan-Erik Nyblom vid minnesstenen i Summa

Kyrkoherde Max-Olav Lassila höll andakt. Två psalmer sjöngs: Konungars konung... och Närmare Gud till dig...
Rolf Kulla redogjorde för vad som hände under olycksdagen den 13 februari 1940 då en rysk tanks hade tagit sig upp på korsuns tak och sprängde den med 32 instängda soldater. Sven Grankulla, vars morfar och farfar deltog i striderna, berättade om hur tragedin fortfarande berör honom personligen. Karl-Johan Fagerudd beskrev kort hur uppgrävningsarbetena genomfördes i september 1941, alltså 19 månader senare, då ortens söner kunde identifieras och föras hem till den vigda jorden.
Efter den högtidliga stunden vandrade vi runt på området, ned i olyckskorsun Lisa och sedan längs löpgravarna mot grannkorsun Maja. Granater, granatskärvor,gasmasker, sönderskjutna hjälmar låg fortfarande kvar och vittnade om vad som hände för 70 år sedan.

?

    Mannerheimlinjen i Summa-avsnittet

En vandring upp längs Mannerheimlinjen, som här var uppbyggd av stenblock i rader (4 - 9 rader) som tankshinder, förde oss fram till det "ointagbara" Miljonfortet. Denna söndersprängda bunker berättade om ryssarnas massiva framfart. Bunkern förstördes under det ryska genombrottet i februari 1940.

Tali-Ihantala-slagfältet norr om Viborg med den numera så kända vyn ner mot landsvägen och sjön där ryska trupper ryckte fram och tillintetgjordes i en avgörande strid 1944 besöktes också. På begravningsplatsen intill har ett stort antal finska soldater fått sin sista viloplats. 


?
  

Här stupade soldaten Erik Nylund

I Tienhaara, där de enorma slutstriderna av fortsättningskriget utkämpades, fick vi uppleva en stund som gick rätt in i våra hjärtan. Under en gran, som ännu står kvar, stupade soldaten Erik Nylund från Nykarleby. Hans dotter Lisen, som då var två månader, prydde granens fot med tre mörkröda rosor till minne av sin stupade far - ett vackert och högtidligt ögonblick. På önskan av Lisen sjöngs psalmen Blott en dag ett ögonblick i sänder...

?

Hackmanska villan s.k. slottet vid Tienhaara skadades redan under vinterkriget men totalförstördes genom en explosion under fortsättningskriget. Här syns resterna av byggnaden.

Söndagen den 5 september - till Kaljala, Systerbäck, Terijoki och Raivola

Solen, som hållit sig bakom de regntunga molnen, visade sig då färden styrdes mot Kaljala invid gränsälven Systerbäck. Där var Tigerstedts sektion - Tunga sektionen 17 förlagd med många österbottniska soldater.

?

Minnesstenen i Kaljala berättar att sex stupade soldater aldrig har hittats utan fått sin grav i Kaljala. Jan-Erik Nyblom är son till Arnold Viking Nyblom som aldrig återvände.

Kyrkoherde Lassila förrättade andakt i Kaljala. Här sjöngs psalmerna: Vår fader och Gud... samt Tänk när en gång...
De stupade hedrades med blomsterhyllningar.
Soldathemmets eller kantinens (Norrbaggen) husgrund besöktes, likaså området för I och II batteriet.

På återvägen till Viborg pausade gruppen i Terijoki vid ruinerna av Kärlekens Grav om vilken en sägen om olycklig kärlek har berättats.

Slutligen passerades Raivola med minnesstenen av Edith Södergran och hennes älskade katt Totti.

 

Edith Södergran 1892 - 1923
- finlandssvensk författarinna 
- f. i St Petersburg
- bosatt i Raivola
- drabbades som 16-åring av tuberkulos
- vårdades tidvis i Schweiz
- i samband med ryska revolutionen förlorade familjen sina tillgångar
- hennes mest berömda dikter finns i samlingen,

Landet som icke är
 

Jag längtar till landet som icke är
ty allting som är, är jag trött att begära.
Månen berättar mig i silverne runor
om landet som icke är.
Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld,
landet, där alla våra kedjor falla,
landet, där vi svalka vår sargade panna
i månens dagg.
Mitt liv var en het villa.
Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit-
vägen till landet som icke är.

 
Måndagen den 6 september - Vilaniemi och Säkkijärvi

På hemvägen mot Österbotten besöktes Vilaniemiområdet där fienden i mars 1940 anföll  med till och med tanks över isen. Här stupade bl.a. Bertil Åstrand från Närpes den 8 mars 1940. Dottern Mary Lejnell med maken Bengt hade kommit från Sollentuna i Sverige för att kunna uppleva den trakt där Marys far stupade. En kort minnesandakt hölls i Säkkijärvi för den stupade.
I Säkkijärvi har Finska staten rest ett minnesmärke över 104 okända finska stupade soldater.

Avslutning

Resan gav deltagarna bestående tankar om krigets omänsklighet. Avslutningsvis måste konstateras att krigets fasor inte får tillåtas att upprepas, men det är samtidigt viktigt att det som hänt inte glöms bort utan att minnen bevaras för eftervärlden.

 

Deltagarförteckning

Lisen Ahlvik, Jakobstad
Sten Ahlvik, Jakobstad                        sten.ahlvik(at)multi.fi
Kurt Bodö,                                             Choreusgatan 4B3 68600 Jakobstad
Ingmar Ehlin, Mölndahl Sverige        ingmar001(at)gmail.com
Karl-Johan Fagerudd, Larsmo          karl-johan.fagerudd(at)multi.fi
Sven Grankulla, Larsmo                     sven.grankulla(at)sth-steel.fi
Bo-Erik Haglund, Larsmo                   bo-erik.haglund(at)multi.fi
Göran Kulla, Öja                                   Peldohagavägen 15 68550 Öja
Rolf Kulla, Öja                                       roku39(at)jippii.fi
Max-Olav Lassila, Larsmo                 m-o.lassila(at)multi.fi
Bengt Lejnell, Sollentuna, Sverige
Mary Lejnell,Sollentuna, Sverige      maylejnell(at)hotmail.com
Harry Liljekvist, Larsmo chaufför
Jan-Erik Nyblom                                  Fogdevägen 9 68630 Jakobstad
Marita Nyblom, Jakobstad
Johan Strömberg, Jakobstad           johan.stromberg(at)mekanotek.fi