Larsmo Hembygdsförenings höstutfärd till Sjönejden 7.9.2019. 

Schema:

08:00 Start från Bjärgas

08:05 via Storströmmen

08:50 Heikki Valijoki hoppar på vid Evijärven St1

09:15 Guidad busstur om flottningsarbetet kring sjön Lappajärvi med korta stopp

11:30 Mat på Kivitippu

12:30 Fritt tillträde till Meteoritutställningen om Lappajärvis uppkomst

13:30 Avfärd till Evijärvi

14:00 Kaffe och information om flottningsarbetet vid Uittomiehen kämppä i Evijärvi

16:00 Hemfärd

17:00 Hemma

Pris:

Mat 18€

Kaffe + guide 7€

Buss 10€ (för icke medlemmar)
 

Kutulafton på Bjärgas torsdagen 12.9 från kl 18:00