Lokalhistorisk forskning

Inom Larsmo hembygdsförening bedrivs lokalhistorisk forskning och bokutgivning. Historiska sektionen handhar verksamheten. Sektionen leds av Karl-Johan Fagerudd (050 5581707)
I samarbete med Larsmo kommun upprätthålls ett lokalhistoriskt arkiv i Sandlundens åldringscenter. Under år 2012 hölls utställning på Bjärgas som belyste milstolpar i skolans historia i Larsmo.

Länk till Larsmo lokalhistoriska arkiv www.larsmolha.hembygd.fi 
 
 

Våra böcker

Tider av oro och utveckling (2016)             18 euro

Ja har mest dryft tå ja ä heim                      15

I Zacharias Schalins anda                           15

Ur skrivbordslådor och arkivhyllor...          13

Häsigubben och Lövskärskäringen             10

Nybondaboken                                            25

Larsmo från istid till nutid                            10

Invandring av växter... Brita Schwanck         5

Skärgårdsliv i Larsmo                                     20

Öuran                                                                 9

För frihet och fosterland                                 9

Tragedier vid Summa                                    25

Säl- och storviltsjakt (Henry Fagerudd)       10

 

Böckerna kan köpas på Bjärgas under öppettider eller ring 050 5581707