Örtagården vid BjärgasTanken på att skapa en örtagård vid Bjärgas fick sin början hösten 2006 efter en föreläsning av Rose-Maj Widberg om örtkryddor. Många lät sig inspireras och det blev en fortsättning. Gruppen började planera en örtagård på museiområdet. Målet var att förverkliga planerna. Redan följande vår började resultaten synas. Här nedan följer en bildserie som åskådliggör örtagårdens utveckling under de följande åren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örtagårdens planering påbörjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fröna sås i små krukor tidigt på våren.

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örtagården anläggs på försommaren 2007

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örtagården får en egen port och ingång
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppen ville inte bara lära sig att odla kryddor utan också att använda dem. Därför har det blivit tradition att odlingssäsongen avslutas med en middag som medlemmarna själva tillreder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under årens lopp har verksamheten utvecklats. Idag utgör örtagårdsgruppen en egen grupp inom verksamheten på Bjärgas med egna aktiviteter. På höst- och julmarknaden har gruppen försäljning av produkterna från örtagården.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Örtagården pryder på ett vackert sätt Bjärgasområdet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De populära produkterna säljs på föreningens marknader

 

 
 

 

 

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR OCH GÅRDSMILJÖER i Larsmo är ett årligen återkommande  projekt. År 2016 kunde deltagarna bekanta sig med trädgårdar och gårdsmiljöer på Assasskär och Vikarholmen. Tidigare har gårdsmiljöer och trädgårdar i Fagernäs, Hannula, Kackur och Risöhäll stått på programmet.