Öppna trädgårdar och Gårdsmiljöer 30.7 kl.1200-1700 Med start från Furuholmens fritidsgård