Finland 100 år - Equity 100 år

 

 

 

År 2017 firar Finland 100 år som självständig nation. Landets frigörelse från Ryssland var dramatisk. Larsmo och Tolvmangrundet spelade en betydande roll i kampen. Med tysk hjälp försågs skyddskårerna i landet med vapen. Ångfartyget s/s Equity förde en last med vapen, ammunition och sprängmedel i land till Tolvmangrundet den 1 november 1917. Många av våra dåtida kommuninvånare deltog aktivt med livet som insats.

Under det kommande året uppmärksammas händelsen genom en utställning i Larsmo nya kommunbiblitek, en bok utges, en samling för allmänheten ordnas. Dessutom förbättras tillgängligheten till lossningsplatsen på Tolvmangrundet.

Projekt Equity - 100 år

Finlands jubileumsår har börjat och projekt Equity -100 år pågår för fullt. Såhär kommer vi att uppmärksammma händelsen.

Vi skriver en bok som utkommer den 30 juni 2017

Utställning i biblioteket i Equity 30.6 - 20.10. 2017

Seminarium för allmänheten lördag 21.10.2017 kl.14 i Cronhjelmskolan

En stabil brygga anläggs på Tolvmangrundet under vintern och våren 2017